დავით კაჭარავას სპორტულ-პოლიტიკური და პირადი ცხოვრება - რა ქონებას ფლობს მორაგბე პარლამენტარი? - კვირის პალიტრა

დავით კაჭარავას სპორტულ-პოლიტიკური და პირადი ცხოვრება - რა ქონებას ფლობს მორაგბე პარლამენტარი?

გუ­შინ, "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნონპ­რო­ექ­ტის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­სუ­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის პრო­ტესტზე ინ­ცი­დენ­ტი მოხ­და. იმ დროს, რო­დე­საც აქ­ტი­ვის­ტე­ბი მსვლე­ლო­ბით ევ­რო­კავ­ში­რის სა­ელ­ჩოს­კენ მი­დი­ოდ­ნენ, გზად დე­პუ­ტა­ტი და­ვით კა­ჭა­რა­ვა შეხ­ვდათ, რო­მე­ლიც ავ­ტო­მო­ბი­ლით გა­და­ად­გილ­დე­ბო­და.

"მონა, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ღა­ლა­ტე ხარ! სა­ქარ­თვე­ლო მტე­რო", - ამ სი­ტყვე­ბით მი­მარ­თეს კა­ჭა­რა­ვას აქ­ტი­ვის­ტებ­მა. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ის ერთ-ერ­თია იმ 83 დე­პუ­ტა­ტი­დან, რო­მელ­მაც პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით კა­ნონს ხმა მის­ცა.

რო­გორ მოხ­ვდა სპორ­ტსმე­ნი პო­ლი­ტი­კა­ში, რო­გო­რია მისი ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა, ქვე­ვით მო­გიყ­ვე­ბით. კა­ჭა­რა­ვა ერთ-ერ­თია იმ პო­ლი­ტი­კო­სებს შო­რის, რომ­ლი­თაც ხში­რად ინ­ტე­რეს­დე­ბა ქარ­თუ­ლი მე­დია, უფრო მე­ტად პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის და არა, პო­ლი­ტი­კუ­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბის გამო.